TANGODA KADIN VE ERKEĞİN GÜÇ BİRLİKTELİĞİ

blog yazısı ekle !

TANGODA KADIN VE ERKEĞİN GÜÇ BİRLİKTELİĞİ

Kadın ve erkek, tarih boyunca farklı rollere bürünmüş, bu roller üzerinden kendilerini var etmişlerdir. Anaerkil toplumlar zamanla ataerkilliğe evrilmiş, bundan sadece erkek bireylerin kazançlı çıktığı düşünülmüştür. Ancak, toplumların özellikleri ne olursa olsun yazılı olmayan ve unutulmaması gereken bir kural vardır: "Erkek olmadan kadın, kadın olmadan da erkek olmaz."

Modern toplumlar bile halen kadın ve erkeğin rollerini tartışırken, uyum içinde yaşamayı ve yaşatmayı ihmal etmez. Rol denince akla, önceden belirlenmiş belirli kalıplar gelir; ancak bazı disiplinler vardır ki bu kalıplar, sadece yapay olarak varlığını sürdürür ve teoride geçerlidir. Bu disiplinlerden biri ve en önemlisi de danstır. Kadın ve erkek rollerinin kesin çizgilerle ayrımının yapıldığı ancak hiç de sanıldığı gibi olmadığı bir dans çeşidi de şüphesiz tangodur.

Tango hakkında konuşulurken konu kadın ve erkek rollerine geldiğinde konuşma ve fikir alışverişi şu cümle ve benzerleri ile devam eder: "Tango erkeğin liderliği ve yönlendirmesi ile vücut bulan bir danstır". Evet, bu doğru bir yargıdır. Ancak buradan çıkartılan bir sonuç şu olmamalıdır: "Tangoda erkek her şeydir."

Hayatımızdaki bütün süreçlere baktığımızda sadece tek bir koşul, her şey demek değildir. Ortaya çıkan sonuç her zaman, farklı gereksinimlerin toplamıdır. Bu durum tango için de geçerlidir. Tangoda erkeğin liderliğinden bahsedebiliriz ancak kadını ikinci plana atmak, en başta tangoya karşı yapılan bir haksızlıktır. Çünkü tango, estetiği kadından alır. Erkeğe düşen görev ise kadını estetik boyuta ulaştırmada yardımcı olmaktır. Erkek, dans ederken cömert bir şekilde en verimli halini partnerine yansıtmalı ve partnerinin zarif gözükmesi için elinden geleni yapmalıdır. Erkeğin üstlendiği liderlik rolünün temelinde bu yatar. Tangoda erkek yol göstericidir ancak erkek, kadının icap etmeyeceği bir davet sergilerse, süreç sekteye uğrar.

Bu durumda Tangoda kadın ve erkeğin rollerini kesin çizgilerle ayırt etmek, karşılıklı bir birlikteliği ifade etmek için bir yöntemdir. Karşılıklı birliktelik de partnerlerin güçlerini birleştirmesinden doğar. İşte tango, dengesini, akıcılığını ve estetiğini bu birliktelikten alır. Sanata ev sahipliği yapan nadide şehirlerimizden İstanbul olmak üzere çeşitli şehirlerimizdeki kurslarda Tango öğrenme süreci bu birlikteliğin aşılanması ile en doğru biçimine kavuşur.