KEMAN

blog yazısı ekle !

KEMAN

Orta Asya'dan Orta Doğu'ya, Bizans'tan Avrupa'ya taşınan dünyanın en eski müzik aletlerinden keman, solo ve orkestral potansiyeli dolayısıyla, etnik ve evrensel müziklerin vazgeçilmez enstrümanıdır. Klasik Batı Müziği okullarının yüzyıllardır bu enstrüman üzerine çalışmaları ve repertuvarının genişliği, kemana müziğin merkez enstrümanı olma özelliğini kazandırmıştır. Viyola ve viyolonselin de bulunduğu violin ailesinin içinde en yüksek tondan çalan üye olan keman, geniş ses rengi ile zengin bir anlatıma sahiptir.