HİSLİ DOKUNUŞLARIN İFADESİ BACHATA

blog yazısı ekle !

HİSLİ DOKUNUŞLARIN İFADESİ BACHATA

Kökenlerini yeni dünya olarak bilinen Amerika kıtasından alan Bachata, doğduğu coğrafyanın saf ve gizemli atmosferi ile birleşerek vücut bulan bir dans çeşididir. Amerika kıtasının Dominik Bölgesinde doğarak ve gelişerek dünyaya kendini tanıtan Bachata, bu bölge için çok farklı anlamlara sahip olmaktadır. Dominik'te ilk öğrenilen dans Bachata'dır ve bu özellik bu dansı, Dominik'in resmi dansı yapmasına kadar götürmüştür. Amerika'nın keşfinden sonra Avrupa halkının kıtaya yerleşmesi ile Bachata'nın da temelleri atılmıştır aslında. Avrupalılar tarafından hor görülen yerli bölge halkı, kendilerine sığınacak bir yuva ve tutunacak bir dal aramışlar ve de içinde bulundukları durumu bir dans çeşidi ile dışa vurmuşlar. Böylece halk, adının Bachata olduğu bir dansı tüm dünyaya armağan etmiş.

Bachata dansı, ilk başlarda acı ve çaresizliğin dansı olarak tanımlanırken daha sonra günlük hayatın ifade edildiği bir forma bürünmüştür. Sevinç, coşku, heyecan, üzüntü, mutluluk benzeri duygular yıllar ile Bachata'nın anlatım tarzı içinde kendilerine yer bulmuştur.

Dominik bölgesinin dünyaya armağan ettiği bu dansta temel enstrüman gitardır. Dansçılar, gitar eşliğinde hareketlerini sergilerken, temel dans adımlarını genellikle hızlı bir ritim etrafında süslerler. Bachata bir dans türünün ismi olduğu gibi aynı zamanda da bir müzik türüdür. Bu müzik türünde kullanılan gitar dışında diğer hakim enstrüman bas gitar ve Bachata'ya 19. yüzyılda dahil olan bongo enstrümanıdır. Maracas ve Guiro gibi Bachata'ya eşlik eden diğer enstrümanlar da bu müziğin karakterini farklı kılmış ve enstrümanların basit kullanımı ile de ritim duygusu olan herkesin icra edebileceği bir müzik türü olmuştur. Enstrümanlarının son derece sade olması, Bachata'yı her yerde yapılabilecek bir müzik ve dans çeşidi olmasını sağlamıştır.

Latin ritimleri arasında en popüler stillerden olan Bachata, tüm dünyada kabul gören ve her kesimden insana kucak açan bir dans çeşididir. Ritmi, melodisi, dışa vurduğu çeşitli duyguları ve ifade biçimi ile Bachata, kendine has ve tarif edilmesi güç bir atmosfer sunmaktadır. Ülkemiz de İstanbul gibi sanata yatkınlığı ile bilinen şehirlerimiz ile Bachata'yı yaşatmakta ve kurs programları ile dans severlere yardımcı olmaktadır.